למפרע הוא נפסל

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

עדים שהעידו בתאריך מסויים, ולאחר זמן הוזמו על עדות זו, יש אומרים כי כל העדויות שהעידו בינתיים פסולות ("למפרע הוא נפסל"), ויש אומרים כי אין העדויות שהעידו בינתיים פסולות, שכן עצם הדין שאנו מאמינים לעדים המזימים ופוסלים על פיהם את העדים המוזמים, אינו דבר הנובע מן ההגיון, אלא חידוש הוא שחידשה תורה, ומכיון שהוא חידוש, "אין לך בו אלא משעת חידושו" - אין הוא חל אלא מכאן ולהבא ולא למפרע - לשעבר.