לילה (מלאך)

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

לילה הוא המלאך האחראי על ההריון (בבלי נדה טז ב), שם דורש רבי חנינא בר פפא: "אותו מלאך הממונה על ההריון לילה שמו ונוטל טפה ומעמידה לפני הקב"ה ואומר לפניו רבש"ע טפה זו מה תהא עליה גבור או חלש חכם או טיפש עשיר או עני ואילו רשע או צדיק לא קאמר". בגמרא (בבלי סנהדרין צו א) מסופר כי הוא נזדמן לאברהם אבינו.