לא תוננו

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

המצווה השניה מבין שתי מצוות שמנה הרמב"ם בעניין איסור הסגרת עבד שברח מאדוניו ובא לבקש עזרה מעם ישראל, בארץ ישראל. ראה לא תסגיר עבד, וכן ראה עמך ישב בקרבך

המצווה בספר המצוות לרמב"ם[edit]

ספר המצות להרמב"ם - מצות לא תעשה - מצוה רנה מצוה רנה - שהזהירנו גם כן מאונאת זה העבד הבורח אלינו והוא אמרו ית' עמך ישב בקרבך וגו' לא תוננו ולשון ספרי בו גם כן לא תוננו זו אונאת דברים כי כמו שהוסיף ית' לאו באונאת הגר לחולשת נפשו וגרותו הוסיף גם כן לאו שלישי באונאת העבד שהוא יותר חלוש הנפש ויותר שפל מן הגר עד שלא תאמר זה העבד לא יתבייש מאונאת דברים ומבואר הוא שזה העבד שדבר בו הכתוב וכן זה הגר שהזהיר מאונאתו אמנם הם קבלו התורה על עצמם והם גרי צדק: