לא עביד איניש דמשוי נפשיה רשיעא

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

אין אדם נאמן להעיד על עצמו שעבר עבירה.


אין אדם נפסל לעדות, על סמך עדות שמעיד על עצמו שעבר עבירה הפוסלתו לעדות. ולכן: אדם שבא לבית הדין ואמר שעבר עבירה הפוסלת אותו לעדות - אינו נפסל על פי עדותו, עד שיעידו שני עדים על כך.


הסיבה ש"לא עביד איניש דמשוי נפשיה רשיעא" היא, לפי שאדם נחשב כקרוב אצל עצמו - "אדם קרוב אצל עצמו", וכשם שאין אדם נאמן להעיד על קרובו, כך גם אינו נאמן להעיד על עצמו.


כשם שאין אדם נפסל לעדות על פי עדותו, כך אינו נענש על פי עדותו; ויש אומרים, שמכל מקום מנדים אדם על פי עדות עצמו.


ראה גם אין אדם משים עצמו רשע.