לא אותבינן חדא זימנא

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

ביטוי המופיע במהלך המשא ומתן התלמודי שמשמעו: לשם מה לפרוך שוב את הדברים? והרי כבר הקשינו ודחינו את השיטה הזו.