לא

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

ארבעה לשונות בתורה שהוראתן היא "אזהרה" (מצות לא תעשה, מצות התורה שלא לעשות דבר אסור).


ארבעה לשונות בתורה הוראתן היא אזהרה: א. לשון "לא", המשמשת ברוב איסורי התורה, כגון: "לא תשא את שם ה' אלהיך לשוא"; ב. לשון "השמר", כגון: "השמר בנגע הצרעת", שהוא אזהרה לא לקצוץ סימני צרעת; ג. לשון "פן", כגון: "פן תקדש המלאה", שהוא אזהרה שלא לאכול כלאי הכרם; ד. לשון "אל", כגון: "אל תשת ידך עם רשע".