כל שהוא בא לשם חטאת ולשם אשמה מותרן נדבה

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

כסף שנותר ממעות שהופרשו לקרבן חטאת או לקרבן אשם, צריכים לקנות בו עולות נדבה, שמקריבים אותן בזמן שהמזבח עומד בטל.