כל העריות, אחד גדול ואחד קטן, הקטן פטור

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

הבא על אחת מכל העריות (פרט ל"שפחה חרופה" - ע"ע), אם היה אחד גדול ואחד קטן, בין האיש ובין האשה - הקטן פטור והגדול חייב.


גדול שבא על אחת מן העריות בהיותה בת שלש שנים ויום אחד - הוא חייב והיא פטורה. קטן בן תשע שנים ויום אחד שבא על גדולה - היא חייבת והוא פטור.