ישמעאל

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

ערך זה אינו שלם ! יש להרחיב ערך זה ולהוריד מודעה זו!

בספר בראשית מסופר ששרה , שהייתה עקרה, מסרה את הגר שפחתה לאברהם כדי שיהיה ממנו זרע. אברהם התחתן את הגר ונולד ישמעאל. הגר העיקה על שרה בשל היותה עקרה. לאחר לידת יצחק , ישמעאל התחיל לצחק ( רש"י אומר עבודה זרה , גילוי עריות ושפיכות דמים) וגירשה את שפחתה ואת בנה.