ישיבת בית אברהם (בוגרי חברון)

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

בית המדרש 'בית אברהם' בני ברק. 'בית גדול' כדרשת חז"ל: שמגדלים בו תורה ותפילה. בנוסח 'סלבודקה'.

כל התפילות הם במתון רב ובכובד ראש. משקל מיוחד ניתן כמובן ללימוד המוסר, שיחות קבועות היו נשמעות, ובחודש אלול היה זמן קבוע לפני מעריב של מוצאי שבת המיוחד ללימוד מוסר כתבניתו בנגון התעוררות ובשפתים דולקות. הגה"צ ר' בנימין זילבר זצ"ל היה בא במיוחד לקביעות זו. לפני קריאת התורה היה שיעור קבוע ללימוד הלכה בעיון ברמב"ם, אותו היו מרצים מחשובי המתפללים.

מייסד המקום היה הגה"צ ר' אברהם פינחס גרודזינסקי זצ"ל, בן אחיו ותלמידו המובהק של הגה"ק ר' אברהם גרודזינסקי הי"ד מסלבודקה דליטא, מנהל רוחני בישיבת בית הלל בב"ב, שקראו על שמו.

ובין מתפלליו במשך השנים נמנו.

  • הגאון ר' יצחק קוליץ זצ"ל, אב"ד ת"א, ולימים רבה של ירושלים,
  • הגאון ר' ישעיה גולדשמיט זצ"ל, אב"ד ת"א,
  • הגאון ר' אריה פריז זצ"ל, אב"ד ת"א,
  • הגה"צ ר' מנדל שיינין זצ"ל, מנהל רוחני דנחלת דוד בפ"ת,
  • הגה"צ ר' יצחק מאיר שפירא זצ"ל, מגדולי בעלי המוסר שכיהן ג"כ אחריו בנחלת דוד, (אביו של הג"ר משה שליט"א),
  • הגה"צ ר' יחזקאל טויב זצ"ל,
  • הגאון ר' יעקב אריאלי זצ"ל, בעל באר יעקב,
  • הגאון ר' משה פינס זצ"ל.

ישיבת בית אברהם (סלונים)[edit]

היא ישיבתם של חסידות סלונים בירושלים.

ישיבת כנסת בית אברהם (קלמנוביץ)[edit]

כמו כן קיימת ישיבה בשם כנסת בית אברהם שבראשה עומד ר' ישראל יצחק קלמנוביץ מבני ברק הישיבה נמצאת ברחוב שלמה המלך 3.