ימי גמרו

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

"ימי גמרו" - הימים שבהם "מצורע מוחלט" (שהחליטו הכהן לטומאה) יושב מחוץ למחנה עד שמתרפא.


"ימי ספרו" - שבעת הימים שבין תגלחתו הראשונה של המצורע לתגלחתו השניה (ראה ערך: תגלחת).


מצורע שטימאו הכהן, נקרא "מצורע מוחלט", והוא יושב מחוץ למחנה עד שמתרפא. הימים הללו, שהוא יושב מחוץ למחנה, נקראים "ימי גמרו", היינו הימים שהוא בהם מצורע גמור. ולאחר שנתרפא מצרעתו, הוא מביא "שתי צפרים חיות טהורות" ומטהר עצמו, כמפורש בפרשת מצורע (ויקרא יד, ח - ט): "וגלח את כל שערו ורחץ במים וטהר, ואחר יבוא אל המחנה, וישב מחוץ לאהלו שבעת ימים. והיה ביום השביעי יגלח את כל שערו...". מפסוק זה נמצאנו למדים, שהמצורע מגלח פעמיים, והימים שבין שתי התגלחות נקראים "ימי ספרו", שסופר בהם את שבעת ימי טהרתו. לאחר תגלחתו השנייה, ביום השביעי לימי ספרו, הריהו טובל, וביום השמיני - לאחר טבילתו של אתמול והערב שמשו - הריהו מביא קרבנות.