ילדים מחוננים

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

ילד מחונן הוא ילד שהישגו הלימודיים מעל ההישג הצפוי באותו גיל. ילד מחונן בלימוד גמרא והלכה מוכנה "עילוי"

קיימות מסגרות לילדים מחוננים שנועדו לשפר את השיגיהם, מאידך יש הסוברים שאין להרחיק את הילד מבני גילו כדי שלא יפגע באופן חברתי

תזאורוס לוגי[edit]

  • להכניס הקשר כאן