יותם בן גדעון

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

יותם בן גדעון היה בנו הצעיר של גדעון. בספר שופטים מתואר כי אבימלך מנסה להפוך עצמו למלך ולשם כך הורג את כל אחיו על מנת שלא יהיה מי שיערער על מלכותו. יותם שהצליח להתחבא הוא היחיד מהאחים שמצליח להימלט מאבימלך, ולאחר שניצל הוא עולה על הר גריזים וקורא לעם את המשל שלו שמעביר מסר כנגד התנהלות בעלי שכם והמלכת אבימלך.

מות אחיו[edit]

לאחר מותו של גדעון עולה בנו אבימלך ומנסה להכתיר את עצמו למלך אחריו. כאשר גדעון שפט את ישראל העם ביקש ממנו שימלוך עליהם ויקים שושלת של מלוכה, וגדעון סירב באומרו כי רק ה' ימלוך על העם. למרות שגדעון סירב לקבל על עצמו את המלכות- אבימלך בנו דווקא היה מעוניין בכך, ולכן פנה אל בעלי שכם בבקשה שייתנו לו כסף ויעזרו לו להמליך את עצמו. בעלי שכם מסכימים להמליך את אבימלך ונותנים לו כסף איתו הוא שוכר אנשים "ריקים ופוחזים" כשכירי חרב. אבימלך מגיע עם אנשים אלו אל אחיו בני גדעון והורג את כולם "על אבן אחת" על מנת שלא יהיה מי שינסה לערער על מלכותו. יותם, בנו הקטן של גדעון מצליח להתחבא וכך הוא ניצל מהריגה.

משל יותם[edit]

ערך מורחב - משל יותם

לאחר הריגת בני גדעון, נאספים בעלי שכם וממליכים עליהם את אבימלך בשכם. לאחר שנודע ליותם על המלכתו של אבימלך, הוא עולה להר גריזים ונושא משל על מנת להעביר מסר לעם על הפגם בהמלכת אבימלך.

במשל מתואר כי העצים החליטו להמליך על עצמם מלך ולכן הם מחפשים מי מהעצים יסכים למלוך. בתחילה, העצים פונים אל הזית ומבקשים ממנו למלוך, אך הזית מסרב באומרו כי הוא לא יכול להפסיק לתת את פריו ודשנו אשר בו "יכבדו אלוהים ואדם" וללכת "לנוע על העצים" ולמלוך. לאחר סירובו, פונים העצים אל התאנה אך גם היא מסרבת באותו האופן מכיוון שהיא לא יכולה להפסיק לתת את "מתקי ואת תנובתי הטובה" ולעסוק במלוכה באופן לא יצרני ו"לנוע על העצים".

לאחר שגם הגפן מסרב באופן זהה, פונים העצים אל האטד, עץ קוצני ללא פירות, ומבקשים ממנו שימלוך עליהם. האטד מסכים למלוך רק בתנאי שכל העצים יחסו בצילו (דבר הנראה בלתי אפשרי שכן הוא נמוך משאר העצים ואין לו כמעט צל). האטד מוסיף כי במידה והעצים יסרבו לקבל את תנאו ולהפוך אותו למלך- "תצא אש מן האטד ותאכל את עצי הלבנון".

הערות שוליים