יורה דעה סימן צו

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

יורה דעה סימן צו הוא העשירי מבין הסימנים ביורה דעה שעוסקים בהלכות בשר בחלב. סימן זה עוסק בבליעה של דבר חריף של חריף על ידי דוחקא דסכינא.


ערכים בויקישיבה שעוסקים ביורה דעה סימן צו:


שאלות מתוך מבחני הרבנות על סימן זה[edit]

מבחני הרבנות הראשית מתפרסמים באתר הרבנות. כל הזכויות שמורות לרבנות הראשית.

שאלה: (מתוך מבחן ניסן תשע"ו)

דוחקא דסכינא

כתוב את ההבדל ההלכתי בדינים הבאים וטעמם, עד כמה נאסר או נבלע.

באר לפי זה מה חמור יותר חורפיה ודוחקא או חום ודוחקא.

א. חתך בסכין חולבת בת יומא בשר רותח (בכלי ראשון).

ב. חתך בסכין בשרית מקונחת בת יומא צנון (חריף).

ג. חתך בסכין שאינה בת יומא ואינה מקונחת צנון (חריף).

ד. חתך בסכין שאינה בת יומא ואינה מקונחת בשר רותח (בכלי ראשון).

תשובה:

א. כלי ראשון

ב-ג מיקרופדיה תלמודית:בשר בחלב#בחתיכת סכין

ד. נותן טעם לפגם#שמנונית שעל גבי הסכין


שאלה: (מתוך מבחן אדר תשע"ג)

א. חתך בסכין בשרי שאינו בן יומו והוא מקונח מאכל חריף מהו לאכלו בחלב? ציין דעות הראשונים ופסק השו"ע והרמ"א בזה.

ב. מהו פסק השו"ע בבשר רותח שחתכו בסכין חלבית שאינה בת יומא וכיצד זה מיושב עם הפסק בסעיף א?

ג. מה דין מאכל חריף ויבש שנחתך בסכין חלבית?

תשובה:

א.