טל

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

רסיסי לילה, טיפות מים קטנות היורדות בלילה על הארץ.

טל הוא אחד משבעת משקים המכשירים את האוכלים שיהיו ראויים לקבל טומאה. כמו כן טל הוא אחד משבעת המשקים אשר מצריכים נטילת ידים לדבר הטבול בהם - דבר שטיבולו במשקה.

בתפילת שמונה עשרה אומרים בימות החמה "מוריד הטל". ואף בימות הגשמים, שאומרים "משיב הרוח ומוריד הגשם" - אם טעה ואמר "מוריד הטל" - אינו חוזר, כיון שהטל הוא לברכה תמיד, ואינו נפסק; מה שאין כן בימות החמה, שאם הזכיר "משיב הרוח ומוריד הגשם" - חוזר, מאחר שהגשמים בימות החמה הם גשמי קללה.

הטל אינו נפסק לעולם. בספר הושע [יד, ו] כתוב: "אהיה כטל לישראל", ופירשו [מצודת דוד, וראה גם בפירוש הרד"ק] - לא תפסוק אהבתי מישראל כמו שאין הטל נעצר מעולם.