טומאת כהנים

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

"טומאת כהנים" - האיסור לכהן להטמא בטומאת מת; "טומאת קרובים" - המצוה לכהן להטמא ולהתעסק בקבורת קרובים.


אסור לכהן להטמא בטומאת מת. לכן, אסור לכהן להכנס לבית שיש בו מת או להתקרב לקבר. לכהנת (בת כהן או אשת כהן) מותר להטמא בטומאת מת.


מצוה על הכהן להטמא לקרובו הנפטר. שבעת הקרובים, שמצוה על הכהן להטמא להם, הם: א. אביו; ב. אמו; ג. בנו; ד. בתו (במקרה שהם נפטרו לאחר שלושים יום מלידתם); ה. אחיו מאביו (ואינו נטמא כאשר הוא רק אחיו מאמו); ו. אחותו מאביו שעדיין לא נישאה; ז. אשתו.


הכהן נטמא לקרובו רק כאשר גופו שלם, שלא נחסר ממנו כלום. ישנן דעות שאין להטמא רק כשנחסר מגופו של הנפטר מהפטירה ואילך, וישנן דעות שאין להטמא אפילו כשנחסר ממנו בשנות חייו.