חנק

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

אחת מארבע מיתות בית דין.

החייבים בה[edit]

במיתת חנק חייבים הבא על אשת איש, החובל באביו או באמו, גונב נפש מישראל, זקן ממרא, נביא שקר, והמתנבא בשם עבודה זרה.

חומרתה[edit]

חנק היא אחת מן המיתות הקלות (לעומת החמורות: סקילה ושריפה). לפי חכמים חנק היא המיתה הקלה ביותר, ולפי רבי שמעון מיתת הרג (או סיף) קלה ממנה.

דרך ביצועה[edit]

משקעין את המחוייב בזבל עד ארכובותיו ונותנין סודר קשה לתוך הרך וכורכין על צוארו זה מושך אצלו וזה מושך אצלו עד שתצא נפשו.