חלב (איסור)

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

איסור אכילת שומנים מסויימים של בהמה.


חלב של בהמה אסור באכילה, שנאמר (ויקרא ג, יז): "חקת עולם לדרתיכם בכל מושבתיכם כל חלב וכל דם לא תאכלו". האוכל חלב במזיד, חייב כרת. ואם התרו בו, חייב מלקות. אכלו בשוגג, חייב חטאת.


איסור "חלב" אינו נוהג אלא בבהמה טהורה בלבד. כוי, חלבו אסור כחלב בהמה, אך אין חייבים עליו לא כרת - במזיד, לא מלקות - אם היתה התראה, ולא חטאת - בשוגג.

פירוש השם[edit]

משמעות המילה חֵלֶב - מובחר, משובח ושמן. וכמו שאמר פרעה ליוסף בעת שביקש שיביא את יעקב אביו ואת אחיו למצרים: "וְאֶתְּנָה לָכֶם אֶת טוּב אֶרֶץ מִצְרַיִם וְאִכְלוּ אֶת חֵלֶב הָאָרֶץ" (בראשית מה, יח). וכמו שנאמר על הבל שהביא קרבן ממבחר צאנו: "וְהֶבֶל הֵבִיא גַם הוּא מִבְּכֹרוֹת צֹאנוֹ וּמֵחֶלְבֵהֶן, וַיִּשַׁע ה' אֶל הֶבֶל וְאֶל מִנְחָתוֹ" (שם ד, ד).