חייבי כריתות

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

א. העוברים במזיד על איסור שעונשו הוא כרת.

  1. העוברים בשוגג על איסור, שעונשו במזיד הוא כרת.
  2. כינוי ל"עריות" (נשים שאם יבואו עליהן אנשים שהן אסורות להם, יעברו הבועל והנבעלת על איסור שעונשו הוא כרת, כגון: אחותו, אחות אשתו ועוד).