חידות

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

חידות הן אמירות שתוכנן אינו גלוי, ואינו מובן באופן מילולי, ודרושה חכמה כדי להבין את כוונת האמירה. בתנ"ך ובגמרא יש דוגמאות רבות לחידות. לעיתים, חידות משמשות כמשלים שבאים לבטא רעיון בצורה מוחשית, ולאלץ את הקורא או השומע אותו, לחשוב ולהעמיק בתוכן הדברים.