חידושי הגר"ח (סטנסיל)

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

חידושי הגר"ח (סטנסיל) הוא ספר נפוץ בעולם הישיבות, הכולל שיעורים שנאמרו על ידי רבי חיים סולובייצ'יק אבי שיטת בריסק, ונדפסו אחרי מותו. חידושי התורה שבספר מצטיינים בקיצור ובחריפות מיוחדת. הכינוי "סטנסיל" נובע מכך שהם הודפסו במכונת כתיבה (סטנסיל) ולא בדפוס כמקובל, כדי להבדילם מספר החידושים הרשמי של רבי חיים סולובייצ'יק, שאותו הגיה בקפדנות רבה, חידושי רבנו חיים הלוי.

כתיבת הספר[edit]

רבי חיים היה כותב לעצמו את חידושי תורתו, וחלק קטן מהם הוא הדפיס, לאחר בירור והגהה נמרצים מצדו, בספר חידושי רבנו חיים הלוי. את חידושיו האחרים לא הרשה להדפיס, והם עברו בירושה לבניו, כשהחלק הנכבד עבר לבנו רבי יצחק זאב סולוביי'ציק. גם הוא לא הרשה להדפיסם, כרצון אביו. מדי ליל שבת הוא היה מתיר לקבוצה נבחרת מתלמידיו לבא לביתו ולעיין בכתבים. התלמידים היו רושמים את הדברים מיד לאחר השבת מתוך הזיכרון, כדי שלא לשכוח אותם.

הדפסת הספר[edit]

לאחר פטירתו של רבי יצחק זאב סולובייצ'יק, הדפיסו תלמידים אלו את החידושים, תחת השם "חידושי הגר"ח", ומכיוון שלא חפצו לעבור על רצון רבם, הדפיסו את הכתבים בצורה בלתי רשמית, במכונת שכפול (סטנסיל). כתבים אלו עברו מיד ליד, ונדפסו בעשרות אלפי עותקים. רבים מחבבים את הספר, אם כי נהוג להתייחס אליו בזהירות לעתים, שכן מדובר בחידושים שלא הוגהו על ידי אומרם, ובישיבת בריסק אין לומדים כלל בספר.

בשנת תשס"ט נדפס הספר מחדש בדפוס רגיל, כשבתוך הספר נלקטו כל חידושיו של רבי חיים מבריסק מהקבצים השונים ומפי השמועה.

מגנזי הגר"ח[edit]

בשנת תשמ"ט יצא לאור ביוהנסבורג שבדרום אפריקה, ספר בשם "מגנזי הגר"ח". הספר כולל חידושים שהיו רשומים במחברתו של הרב ישראל סולובייצ'יק, אחיינו של רבי חיים מבריסק (בן אחיו רבי אברהם ברוך, שהיה בנו בכורו של רבי יוסף דוב סולובייצ'יק). רבי ישראל למד אצל דודו הגר"ח, וכתב משיעוריו. את מחברותיו העביר לרבי יחזקאל אברמסקי שדאג על העתקת המחברות.

מחברות אלו, כוללים חלק גדול מחידושיו של רבי חיים, שנדפסו בחידושי הגר"ח סטנסיל, בנוסח שונה, ולכן מחברי הספר חילקו את הספר לשני חלקים. החלק הראשון הוא החלק שמופיע כבר בחידושי הגר"ח סטנסיל, והחלק השני הוא חידושים שלא הודפסו בחידושי הגר"ח.

שיעורי רבינו חיים הלוי[edit]

בשנת תשנ"ח יצא לאור על ידי רבי משה מייזלמן ורבי יצחק ליכטנשטין נכדיו של רבי משה סולובייצ'יק בן הגר"ח, ספר שיעורי רבינו חיים הלוי על מסכתות בבא קמא בבא מציעא ובבא בתרא, בהקדמת הספר נכתב כי הוחלט להוציאן לאור "מפני סיבות שהזמן גרמן".