חטאת מצורע

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

קרבן חטאת שחייב להביא מצורע שנרפא מצרעתו ונטהר.


אחר שנרפא המצורע מצרעתו ונטהר, הריהו חייב להביא ביום השמיני לטהרתו, מלבד כבש לאשם וכבש לעולה, גם כבשה לחטאת, שנאמר (ויקרא יד, י - יט): "וביום השמיני יקח שני כבשים תמימים וכבשה אחת בת שנתה תמימה... ועשה הכהן את החטאת".


אם אין יד המצורע משגת להביא שלוש בהמות, יכול הוא להביא עוף לעולה ועוף לחטאת, מלבד כבש לאשם, שנאמר (ויקרא יד, כא - כב): "ואם דל הוא ואין ידו משגת, ולקח כבש אחד לאשם... ושתי תורים או שני בני יונה אשר תשיג ידו, והיה אחד חטאת והאחד עולה".