חטאת היחיד

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

קרבן שחייב להביא מי שעבר בשגגה על אחת ממצוות לא תעשה, שיש בה מעשה, שחייבים עליה כרת.


כל העובר בשגגה על אחת ממצוות לא תעשה, שיש בה מעשה, שחייבים עליה כרת, הרי זה חייב להביא קרבן חטאת, שנאמר (ויקרא ד, כז - כח): "ואם נפש אחת תחטא בשגגה... או הודע אליו חטאתו אשר חטא והביא קרבנו...".


עבר במזיד - אינו מביא קרבן, שנאמר (שם): "ואם נפש אחת תחטא בשגגה" - על השגגה הוא מביא ואינו מביא על הזדון.