חטאות הצבור

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

חטאות הציבור הן חטאות שהציבור חייב בהבאתן, כגון: שעירי ראשי חדשים, פר העלם דבר של צבור, שעיר יום הכיפורים ועוד.

סדר הקרבת חטאת ציבור[edit]

סדר הקרבת חטאת ציבור מובא במסכת זבחים (דף נג.): "שחיטתן בצפון וקיבול דמן בכלי שרת בצפון ודמן טעון ארבע מתנות על ארבע קרנות. כיצד? עלה בכבש ופנה לסובב ובא לו לקרן דרומית מזרחית מזרחית צפונית צפונית מערבית מערבית דרומית שירי הדם היה שופך על יסוד דרומית ונאכלין לפנים מן הקלעים לזכרי כהונה בכל מאכל ליום ולילה עד חצות".

הלכות[edit]