חזזית המצרית

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

ילפת, שחין שהוא לח מבחוץ ויבש מבפנים, ואינו מתרפא. הוזכר במסכת בכורות (דף מא.): "ילפת זו חזזית המצרית ואמר ר"ל למה נקרא שמה ילפת שמלפפת והולכת עד יום המיתה".