חום שהיד סולדת בו

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

שיעור חום שהיד הנוגעת בו נבעתת ממנו ונמשכת לאחוריה.


  • בדיני שבת: המחמם בשבת מים או שמן וכדומה והגיע חומם לשיעור שהיד סולדת בהם - חייב משום מבשל.


  • בדיני איסור והיתר: איסור שנתערב בהיתר חם בחם בשיעור חום שהיד סולדת בו (יש אומרים, רק בכלי ראשון, ויש אומרים, אף ב[[כלי שני]]), ואין בהיתר כדי לבטל את האיסור, וסילקו את האיסור - נאסר כל ההיתר, לפי שהחום מפליט את האיסור ומבליעו בהיתר.