חד אמר וחד אמר

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

אחד אמר ואחד אמר. ביטוי המופיע במהלך המשא ומתן התלמודי כאשר ידוע ששני החכמים הנזכרים נחלקו בדבר, אך אין יודעים מי מהם בעל הדעה הראשונה ומי מהם בעל הדעה השניה - מי מהם אמר דעה זו ומי מהם אמר דעה אחרת.