חדש אסור מן התורה

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search
ערך זה עוסק בביטוי המתנגד לחדשנות במסורת. אם התכוונתם לאיסור אכילת התבואה החדשה קודם הקרבת העומר, עיינו בערך חדש.

ביטוי שהתחדש ע"י רבי משה סופר- החתם סופר. במקור, ביטוי זה מורה על איזור אכילת חדש לפני הקרבת קרבן העומר, אולם החת"ם סופר השתמש בו בהשאלה על ההשכלה והרפורמה בהונגריה בזמנו. הרפורמים קראו לעצמם "מתחדשים", והחת"ם סופר רצה לומר ש"חדש- אסור מן התורה".

ביחס לשעון בבית הכנסת - תבנית:הידעת?/י' כסלו ה'תשס"ט