זבה קטנה

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

אשה שראתה דם יום אחד או שני ימים רצופים בתוך אחד עשר יום שלאחר שבעת ימי הנידה.


דין זבה קטנה כדלהלן: ראתה דם יום אחד בלבד, צריכה היא לשמור יום אחד בטהרה כנגד יום הטומאה, כלומר שהיא טובלת למחרת היום הטמא, ואם אינה רואה בו דם, הרי היא טהורה לערב.


וכן אם ראתה דם שני ימים רצופים, הרי היא שומרת את היום השלישי בטהרה, ואם טבלה ולא ראתה בו דם, טהורה היא בערב.