הרב יחיאל פישל אייזנבאך

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

הרב יחיאל פישל אייזנבאך היה מקובל בירושלים, שימש כראש ישיבת המקובלים שער השמים.

נולד בירושלים בשנת תרפ"ה לר' יוסף אייזנבך, סופר סת"ם. בצעירותו למד בתלמוד תורה 'שומרי החומות', ולאחר מכן היה מהקבוצה הראשונה שלמדה בישיבת בית אברהם של חסידות סלונים, אצל רבי שלום נח ברזובסקי (בעל "נתיבות שלום"). בתקופה זו למד בחברותא עם רבי מרדכי חיים סלונים את כל ספר משנה תורה לרמב"ם. בהיותו בן 18 נשא את בתו של רבי ישעיהו אשר זעליג מרגליות, מקובל קנאי מתלמידי רבי שאול דוויק הכהן. בהמלצת סבו רבי משה אייזנבך, אף הוא מקובל מתלמידי רבי שאול דוויק הכהן, החל ללמוד קבלה, כאשר סבו היה רבו המובהק. כאברך, למד גם בישיבת פרשבורג בירושלים אצל הרב עקיבא סופר (בעל 'דעת ספר') ובישיבת תורת אמת של חסידות חב"ד אצל הרב משה לייב שפירא. הוא עסק בכתיבת סת"ם על מנת לא להתפרנס מלימוד התורה.

בשנת תשל"ג פנה אליו ר' רפאל דוד אויערבאך, בנו של הרב חיים יהודה לייב אויערבאך, מייסד וראש ישיבת המקובלים שער השמים, ובקשו לעמוד בראשות הישיבה שהקים אביו שנקלעה לקשיים כלכליים ועמדה בפני סכנת סגירה. בתחילה היסס לקבל את התפיקד, אולם לאחר שפנה אליו בן נוסף של ר' חיים יהודה לייב, הרב שלמה זלמן אויערבאך והפציר בו, נאות לקבל עליו את המינוי. שיעוריו נמשכו לעיתים שעות, ומשכו אליהם תלמידי חכמים ומקובלים רבים. נהג להתפלל על פי כוונות הרש"ש.

בשנת תשס"ו חלה במחלה קשה, ממנה סבל במשך שנתיים, ונפטר בד' באלול תשס"ח. נקבר בהר הזיתים, סמוך לחותנו.

בין תלמידיו: הרב דניאל פריש (מחבר פירוש "מתוק מדבש" על ספר הזוהר), הרב יעקב משה הלל (ראש ישיבת המקובלים אהבת שלום), הרב גמליאל הכהן רבינוביץ' ועוד.