הואיל

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

דבר שאינו ראוי לאדם, אך הואיל וישנה אפשרות שיהיה ראוי לו, הרי זה נחשב כאילו הוא כבר ראוי לו.


לדוגמא: למרות שאסור לאפות או לבשל ביום טוב לצורך יום חול, מכל מקום האופה או המבשל ביום טוב לצורך יום חול - אינו לוקה. הסיבה לכך היא: "הואיל ומקלעי ליה אורחים חזי ליה, השתא נמי חזי ליה", כלומר: הואיל ואם יזדמנו לו אורחים שיצטרכו למאפה או לתבשיל זה היום, יהיה מאפה או תבשיל זה ראוי לו לצורך אורחיו, אף עכשיו נחשב המאפה או התבשיל כראוי לו.