הגבלה

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

קביעת גבול מסביב להר סיני בשעת מתן תורה ובשעת מתן לוחות אחרונות - ויש אומרים אף כל הזמן שביניהם - כדי שעם ישראל לא יקרבו אליו.