דרכי האמורי

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

מנהגי הגויים, שאין בהם משום עבודה זרה, אך הם מנהגי שטות ואמונות תפלות המשוללים כל טעם והיגיון.


אסור לעשות דבר מ"דרכי האמורי", שנאמר (ויקרא יח, ג): "ובחקתיהם לא תלכו", וכן נאמר (שמות כג, כד): "לא תעשו כמעשיהם". רבים מדרכי האמורי מפורטים בתוספתא למסכת שבת פרק ז' ופרק ח'.