גט יבמין

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

גט שנתן יבם ליבמתו, שאינו מועיל לפוטרה מזיקתה להיות מותרת להינשא לאחר בלי חליצה, אך הוא מועיל לפסול אותה מן הייבום (שכיון שלא בנה שוב לא יבנה), ולאסור את צרותיה עליו ועל שאר האחים, ולאסור אותו בקרובותיה, ולפוסלה לכהונה כדין גרושה.