גורעין ומוסיפין ודורשין

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

מידה בתורה: דרישת הכתוב על ידי שמפחיתים אות או מספר אותיות ממילה אחת ומוסיפים אותן למילה אחרת הסמוכה לאותה מילה, או יוצרים מהן מילה בפני עצמה.


לדוגמא: נאמר בתורה: "ולקח הכהן המשיח מדם הפר". גורעים את האות מ' מן המילה "מדם", ומוסיפים אותה למילה "הפר", ודורשים: ולקח הכהן המשיח דם מהפר. כלומר, שצריך שהכהן המשיח יקבל את הדם מן הפר, אבל אם לא קיבלו מן הפר - כגון שהדם נשפך מצוואר הפר על הרצפה ואספו - פסול.