גופין מחולקין

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

כמה גופים, שנעשתה בהם אותה עבירה. על אף שמי שעובר את אותה עבירה כמה פעמים בשגגה ובהסחת דעת אחת, אינו חייב אלא חטאת אחת, מכל מקום אם עשה את העבירה בכמה גופים - חייב חטאת על כל גוף וגוף. לכן, למשל, אדם שבא על חמש נשים נידות בשגגה ובהסחת דעת אחת - חייב להביא חמש חטאות.


כמו כן, על אף שמי שעבר עבירה במזיד כמה פעמים בהתראה אחת, אינו לוקה אלא אחת, מכל מקום אם עשה את העבירה בכמה גופים - לוקה על כל גוף וגוף. לכן, למשל, כהן גדול שבא במזיד על שלוש אלמנות בהתראה אחת - לוקה על כל אחת ואחת.