גדולה

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

אשה מישראל שמלאו לה שתים עשרה שנה וצמחו לה לפחות שתי שערות במקום הערוה. אין אשה מישראל חייבת במצוות הנוהגות בנשים ואינה בת עונשים להתחייב על אחת מן העבירות שבתורה, אין מקחה מקח ואין ממכרה ממכר, אין לה כל כשרות משפטית ואין מעשיה ודבריה קיימים בדברים הצריכים דעת וכוונה - עד שימלאו לה שתים עשרה שנים ויצמחו לה לפחות שתי שערות במקום הערוה.