במקום צערא לא גזרו רבנן

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

במקום צערא לא גזרו רבנן הוא כלל בדיני דרבנן הקובע שמה שתקנו איסורים דרבנן לא גזרו במקרים מסויימים של צער. ומדגיש המהר"ח אור זרוע שלא כל צער בכלל זה אלא רק צער שאי אפשר לתקנו באופו המותר (שהלא כל המנעות מפעולה יכולה להחשב כצער שמצטער שאינו יכול לעשות ואם כן ביטלת כל איסורי דרבנן [1] )

דוגמאות[edit]

  • יניקת חלב מעז בשבת במצטער הותר משום צער לא גזרו על מפרק כלאחר יד[2]
  • מובא שאמירה לגוי הותרה במקום צער[3]
  • מפיס מורסא בשבת הותר משום כלל זה[4]

הערות שוליים

  1. שו"ת מהר"ח אור זרוע קצט
  2. כתובות דף ס
  3. שו"ע או"ח סי' שז
  4. חיי אדם כלל מד