באים כאחד

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

שני דברים, שאחד מהם או שכל אחד מהם משמש סיבה וגורם לחלותו או למניעתו של השני, אנו אומרים ששני הדברים באים וחלים בבת אחת.


לדוגמא: אחת הדרכים בהן עבד כנעני יוצא לחירות היא בשטר שחרור שרבו כותב ונותן בידו, ואף על פי שכדי שהשחרור יחול צריך העבד לזכות בשטר, והרי כל זמן שהוא עבד אין לו יד לזכות בשום דבר, שכן יד העבד כיד רבו, ונמצא שנתינת השטר לעבד כמוה כנתינת השטר מיד ימינו של האדון ליד שמאלו, מכל מקום השחרור חל, לפי שאנו אומרים: "גיטו" - כלומר השטר שחרור - "וידו" - כלומר הסרת רשות רבו מעליו כדי שיהיה לו יד לזכות - "באים כאחד" - חלים בבת אחת.