אשם שמתו בעליו

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

בהמה שהופרשה לקרבן אשם ולא הספיק בעליה להקריבה עד שמת.


דין "אשם שמתו בעליו" הוא, שירעה עד שיפול בו מום, וימכר, ויפלו דמיו לתיבה שבמקדש, שממעותיה מביאים עולות נדבה.