אשה קודמת לאיש לכסות

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

הכלל אשה קודמת לאיש לכסות הוא כלל חשוב בהלכות צדקה, לפיו כאשר ישנם לפנינו שני עניים, אחד איש ואחד אשה, ושניהם זקוקים לצדקה על מנת לקנות ביגוד, האישה קודמת לאיש, מפני שבושתה מרובה מבושת האיש.