אפוטרופא לדיקנני לא מוקמינן

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search
Nuvola apps kcmpartitions.png יש להשלים ערך זה
ערך זה עשוי להיראות מלא ומפורט, אך הוא אינו שלם, ועדיין חסר בו תוכן מהותי. הנכם מוזמנים להשלים את החלקים החסרים ולהסיר הודעה זו. ראו פירוט בדף השיחה.

הגדרה[edit]

אין בית דין חייבים לטרוח ולחפש ממונה שיפקח על נכסי אנשים מבוגרים ובני דעת (ב"מ לט.).

מקור וטעם[edit]

הטעם הוא, שדווקא כשמדובר באפוטרופסות על יתומים קטנים סביר שייענו הציבור להתמנות לתפקיד, משום המצווה שיש בדבר; לעומת זאת, כשמדובר בגדולים, יש להניח שלא יימצא בקלות מי שיהיה נכון לקבל על עצמו את התפקיד. ואף על פי שאנשים מוכנים לקיים מצוות השבת אבדה, שעניינה מניעת הפסד, אין זה מחייב שיסכימו גם להתמנות כאפוטרופוסים לנכסי גדולים, תפקיד שעניינו השבחת נכסים והבאת רווחים.

פרטי הדין[edit]

  • שוטה דינו כקטן שכן ממנים עבורו אפוטרופוס[1]
  • אם בכל זאת כן העמידו בית דין אפוטרופוס לגדול נחלקו הראשונים אם המינוי תקף או שהגדול יכול למחות[2]
  • דין זה נוהג דווקא כשצריך לטרוח בנכסים לעבוד אותם שהוא טורח גדול ואין אדם רוצה לטרוח בזה אלא בנכסי יתומים אבל כשאין צריך לטרוח בנכסים כגון קמה מוכנת לקצור וענבים לבצור וכיוצא מעמידין אפוטרופוס אף לגדולים[3]

הערות שוליים

  1. בית יוסף חו"מ סי' רפה בשם הרשב"א
  2. פתחי תשובה חו"מ סי' רלה
  3. יד מלאכי כללי הדינים כלל עד