אי דלית דורא, דלינא

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

אם תגביה משא - אגביה, ואם לא - לא אגביה. ביטוי שמשמעותו: אין אדם מוכן להכניס את עצמו לסיכון ולעול מבלי שיקבל סיוע וגיבוי מחבריו.

המקור הכי קדום של המשפט זה בבבלי בבא קמא צב ב.