איסור (דבר מאכל)

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

איסור - מונח הלכתי המתייחס בהלכות איסור והיתר לדבר מאכל שאסור באכילה. היפוכו של היתר (דבר מאכל) - דבר מאכל שמותר באכילה.

ראה גם[edit]