איסור עשה

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

"לאו הבא מכלל עשה", איסור דאורייתא שאינו מנוסח בתורה בלשון "לא", "השמר", "פן" או "אל" - ארבע הלשונות שהוראתן היא אזהרת לא תעשה (ראה: אזהרה) - אלא שהוא נשמע מכלל עשה. כגון: איסור בעולה לכהן גדול, הנשמע מתוך מה שנאמר (ויקרא כא, יד): "כי אם בתולה מעמיו יקח אשה" - בתולה ולא בעולה. וכן: איסור נשיאת כפיים לזרים, הנשמע מתוך מה שנאמר (במדבר ו, כג): "כה תברכו" - אתם ולא זרים. וכן: איסור אכילת פסחים ביום, הנשמע מתוך מה שנאמר (שמות יב, ח): "ואכלו את הבשר בלילה הזה" - בלילה ולא ביום.