אין עושין מצוות חבילות חבילות

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

אין עושין מצוות חבילות חבילות

אסור לעשות שתי מצוות בבת אחת, כגון: להשקות שתי סוטות בבת אחת, לטהר שני מצורעים בבת אחת, לרצוע שני עבדים בבת אחת, לערוף שתי עגלות בבת אחת.

טעם[edit]

  • כדי שלא יהיו נראות עליו המצוות כמשא, שממהר לפרוק מעליו משאו
  • כדי שיהא לבו פנוי למצוה אחת.