אין ממשכנין מעשר שני

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

אסור לבית דין או למלווה ליטול "מעשר שני" לשם משכון. כמו כן, אסור ללווה לתת "מעשר שני" לשם משכון.