אין מטמא משום משקה אלא היוצא מן הזיתים ומן הענבים

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

משקה היוצא מן הפרי אינו מקבל טומאה ואינו מכשיר לקבל טומאה, חוץ משמן ויין, שנימנו בין שבעת המשקים המקבלים טומאה ומכשירים את האוכלים לקבל טומאה.