אין מביאין ביכורים חוץ משבעת המינים

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

אין מביאים ביכורים אלא משבעת המינים שנשתבחה בהם ארץ ישראל: חיטה, שעורה, גפן, תאנה, רימון, זית ותמר.

דין זה למדים ממה שנאמר (דברים כו, ב): "ולקחת מראשית כל פרי האדמה" ודרשו חכמים: "מראשית" ולא כל ראשית, שאין כל הפירות חייבים בביכורים אלא שבעת המינים בלבד שנשתבחה בהם ארץ ישראל.

בירושלמי למדים זאת בגזירה שווה "ארץ, ארץ", שכן בביכורים נאמר: "אשר תביא מארצך" (שם), ונאמר (דברים ח, ח): "ארץ חטה ושעורה...", מה שם בשבעת המינים הכתוב מדבר, אף כאן בשבעת המינים הכתוב מדבר.