אין אומדין למלקות אלא במכות הראויות להשתלש

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

כאשר אומדים את הנידון למלקות למספר מלקויות שהוא פחות משלושים ותשע, כגון שהנידון חלש ועלול לחלות ולמות אם ילקוהו שלושים ותשע מלקויות, אין אומדים אותו אלא למספר מלקויות המתחלק לשלושה; ולעולם אין מוסיפים על האומד, כגון אם אמדוהו לשבע עשרה מלקויות, אין מלקים אותו אלא חמש עשרה בלבד, ולא שמונה עשרה.